Kuruluşundan bugüne kadar edindiği tecrübe ve saygınlığın korunması ve yükseltilmesi için, kalite ve güvenlik anlayışından ödün vermeden;

 • Kalite, verim ve kâr artırımını sağlamak için bütün dep artmanlarda görev tanımlarına ve bilincine uymaktayız.
 • Organizasyon bünyesindeki birim ve tedarikçilerin kalite düzeylerini hep aynı tutmak ve sürekliliğini devam ettirmek için ekip çalışması çerçevesinde birlikte yaratıp birlikte geliştirmekteyiz.
 • Kalitenin yükseltilmesi ve verimliliğin arttırılması için bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ediyoruz. Personeli de bu konuda yetkin hale getirmek için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenliyoruz.
 • Entegre Yönetim Sistemi Şartlarına uyarak, kalitenin ve bilginin sürekliliğini ve gelişimini sağlıyoruz.
 • Değişimi benimseyerek, akılcı ve kalıcı çözümlere yönelik araştırma ve uygulamalarla (Ar-Ge) ekonomik çözümler üretiyoruz.
 • İnsan sağlığını tehlikeye atacak faaliyetlerde bulunmayıp; çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri sürekli artırmaktayız.
 • Planlama ve uygulama aşamalarında doğa ile iç içe, sürekli ve etkin bir çevre bilinci oluşturmaktayız.
 • Yapılan tüm işlerde ilgili yasal ve mevzuat şartlarına uymaktayız. Müşterinin bildirmiş olduğu spes ifikasyonlara da yasal şartlar çerçevesinde uyacağımızı taahhüt ediyoruz.
 • Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile yapılan sözleşme şartlarına ilişkin bilgi güvenliği yükümlülüklerinin taraflarca uyulmasını sağlayıp, denetlemekteyiz.
 • BAHAROĞLU olarak bir kurumun en değerli kaynağının "Bilgi ve Müşteri Memnuniyeti" olduğuna inanmaktayız.
 • Kişisel ve elektronik iletişimde ve üçüncü taraflarla yapılan bilgi alışverişlerinde firmamıza ait bilginin güvenliğini sağlamaktayız, kritiklik düzeylerine göre işlediği bilgiyi yedeklemekteyiz, risk düzeylerine göre belirlenen güvenlik önlemlerini almaktayız. Bu nedenle bilgi varlıklarına zamanında, eksiksiz, doğru ve kesintisiz biçimde ulaşması büyük önem taşımaktadır. Bu durum kuruluşumuzun hizmet kalitesi ve profesyonel imajı ile doğrudan ilgilidir.
 • Uygulamakta olduğumuz yönetim politikası düzenli olarak gözden geçirilerek iyileştirilmektedir.
  BAHAROĞLU ürün kalitesi sürekliliğinin ancak değişen ve gelişen müşteri beklentilerinin tam ve doğru olarak tespit edilmesi ve karşılanmasıyla mümkün olacağının bilincindedir.

BAHAROĞLU yenilikçi, güvenilir ve günümüzün entegre sistem kavramlarına uygun yönetim anlayışıyla, her geçen gün ürün kalitesi ve devamlılığı kapsamında daha büyük başarılara imza atmakta ve bunu geleceğe taşımaktadır. 

 

Genel Müdür 
Mehmet Bülent BAHAROĞLU

Baharoğlu Tarım Ürünleri

1945

İlk Adımlarımız

BAHAROĞLU yenilikçi, güvenilir ve günümüzün entegre sistem kavramlarına uygun yönetim anlayışıyla...

1996

İlk Adımlarımız

BAHAROĞLU yenilikçi, güvenilir ve günümüzün entegre sistem kavramlarına uygun yönetim anlayışıyla...

2000

İlk Adımlarımız

BAHAROĞLU yenilikçi, güvenilir ve günümüzün entegre sistem kavramlarına uygun yönetim anlayışıyla...

2019

İlk Adımlarımız

BAHAROĞLU yenilikçi, güvenilir ve günümüzün entegre sistem kavramlarına uygun yönetim anlayışıyla...